18. พฤษภาคม 2018 - 8:30 จนถึง 16:30
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, Bangkok
ร่วมกันบน:

ออกสลากงานกาชาด ประจำปี 2561 | ศุกร์, 18. พฤษภาคม 2018

�� มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนซื้อสลากงานกาชาด ประจำปี 2561 กับมูลนิธิฯ ��

� ออกสลาก ณ วันที่ 18 พ.ค. 2561 �

สามารถติดตามผลการออกสลากได้วันที่ 20 พ.ค. 2561
� หนังสือพิมพ์แนวหน้า
� หนังสิอพิมพ์มติชน