01. มกราคม 2027 - 16:00 จนถึง 18:00
ร่วมกันบน:

ชู 3 นิ้วเรียกร้อง Half-Life 3 หน้าศาลพระพรหมเอราวัณ | ศาลพระพรหมเอราวัณ แยกราชประสงค์ | ศุกร์, 01. มกราคม 2027

เพื่อให้ Valve รับรู้ถึงความอัดอั้นของเกมเมอร์ที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานถึง 10 ปีเต็ม