26. สิงหาคม 2018 - 6:00 จนถึง 9:00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, Bangkok
ร่วมกันบน:

ร่มรั้วฯ รัน | อาทิตย์, 26. สิงหาคม 2018

วิ่ง 5 กิโลเมตร และ 9 กิโลเมตร