16. มิถุนายน 2018 - 13:00 จนถึง 17:00
SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Bangkok
ร่วมกันบน:

วิธีการดูงบการเงินเบื้องต้น | เสาร์, 16. มิถุนายน 2018

จุดประสงค์หลัก: เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจเรื่องงบการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกลงทุน ในหลักทรัพย์