20. พฤษภาคม 2018 - 5:30 จนถึง 7:30
ร่วมกันบน:

PAT Mini Marathon 2018 | การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลองเตย | อาทิตย์, 20. พฤษภาคม 2018

"PAT Mini Marathon 2018"

เดิน-วิ่ง การกุศล ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กทท. 67 ปี
"การท่าเรือฯ มินิมาราธอน 2018" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 67 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
2.เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน กทท. และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ตลอดจนปลูกฝังพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท.
3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ กทท. มีส่วนร่วมในโครงการฯ ของ กทท. ทั้งยังร่วมให้การช่วยเหลือด้านสาธารณกุศล ช่วยกันสร้างความสามัคคี สร้างมิตรภาพร่วมกัน
4. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ

===============================

ระยะทาง // ค่าสมัคร

10.25 km 400 บาท
5.3 km 400 บาท

ถ้าต้องการให้จัดส่งเสื้อก่อนวันงาน คิดค่าบริการ 70 บาท ต่อ 1 ท่าน กรณีมากกว่า 1 ท่าน คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 20 บาท
โปรดโอนค่าสมัคร+ค่าจัดส่ง(สำหรับผู้ที่ให้จัดส่งเสื้อ)
เลือกจัดส่ง และกรอกชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง ที่หน้ารับสมัคร

===============================

ช่องทางการรับสมัคร

- เปิดรับสมัครออนไลน์ >>> www.patrunning.com

วิธีการสมัครวิ่งออนไลน์
- ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดของผู้สมัครบนเว็บไวต์นี้ให้ครบทุกช่อง
- ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ สลิปโอนเงิน โดยกดปุ่มเลือกไฟล์ เพื่อแนบสลิป (โอนก่อนทำการสมัคร)
- ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ชื่อบัญชี นายสุวิชชัย บุญวิทย์ชัยกุล
- บัญชีเลขที่ 384-0-20714-2
- กด ยืนยันข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง (หากผิดย้อนกลับแก้ไขให้ถูกต้อง) หากถูกต้อง กด ยืนยันครั้งสุดท้าย (Confirm)
- หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อผู้สมัครจะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้สมัคร
ผู้สมัคร สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง ได้ที่ปุ่มตรวสอบรายชื่อ ที่หน้าแรกของเว็บ หรือที่หน้าสมัคร online
- หลังจากทีมงานตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะทำการอัพเดทสถานะการชำระเงิน และออกหมายเลขรับเบอร์รับเสื้อให้


- เปิดรับสมัครที่การท่าเรือฯ คลองเตย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2-30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

===============================

กำหนดวันรับเสื้อ และเบอร์นักวิ่ง:
นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อรับเบอร์ที่ได้รับ (ตรวจสอบหมายเลขได้ที่ ปุ่มตรวจสอบรายชื่อ)
ไปรับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง ได้ ณ ห้องนิทรรศการ อาคาร B การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. และ
ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 19.00 น.
หมายเหตุ: ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันแข่งขัน.

===============================

กำหนดการวันแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561

เวลา 05.30 น. วอร์มร่างกาย
เวลา 05.45 น. พิธีเปิด
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10.25 Km
เวลา 06.10 น. ปล่อยตัววิ่ง 5.3 Km
เวลา 07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลนักวิ่ง
**กำหนดการอาจมีเปลี่ยนตามความเหมาะสม**

===============================

ที่มา : http://www.patrunning.com/patmini2018.asp