11. ตุลาคม 2020 - 5:00 จนถึง 8:00
สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) Vachirabenjatas Park (Rot Fai Park), Bangkok
ร่วมกันบน:

Run for Nurses 2020 | อาทิตย์, 11. ตุลาคม 2020

โครงการวิ่งการกุศล Run for Nurses 2020

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวัตถุประสงค์

เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุน “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” มอบให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ และวิทยาลัยพยาบาลของ 3 เหล่าทัพ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ

เพื่อตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีให้กับวงการพยาบาลไทย

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ และ ป้องกันโรคอย่างยั่งยืน

ประเภทการวิ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

Mini Marathon - ระยะทางประมาณ 10.0 กม. จำหน่ายบัตร 500 บาท

Fun Run - ระยะทางประมาณ 5.0 กม. จำหน่ายบัตร 500 บาท

Family Run วิ่ง หรือ เดินได้ทุกระยะ จำหน่ายบัตร 500 บาท

หมายเหตุ: มีการแข่งขันและมอบรางวัลมีเฉพาะระยะ Mini Marathon เท่านั้น

ช่องทางการสมัคร

สมัครออนไลน์ : www.berving.comจำนวนการรับสมัคร 1,500 คนรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ โอเวอร์ออล (Overall)

ถ้วยรางวัลพระราชทานเกียรติยศจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลนักวิ่ง OVERALL ชาย - หญิง ( 2 รางวัล )ถ้วยรางวัลมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์

รางวัลนักวิ่งลำดับที่ 2-4 ชาย - หญิง (6 รางวัล)รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.berving.com/event/NURSE2020