01. ธันวาคม 2032 - 6:30 จนถึง 9:30
ร่วมกันบน:

PSU Clinical and Laboratory Haematology group | พุธ, 01. ธันวาคม 2032

Department of Pathology,PSU Laboratory Haematology group,Faculty of medicine.