28. กันยายน 2019 - 13:30 จนถึง 16:00
ร่วมกันบน:

Talk: The Value(s) of Crafting in the 21st Century | ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC | เสาร์, 28. กันยายน 2019

การบรรยายกรณีศึกษาด้านงานหัตถกรรมจากภูมิภาคต่าง ๆ และความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในปัจจุบัน โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Royal College of Art, UK