07. กุมภาพันธ์ 2106 - 13:28 จนถึง 13:28
ร่วมกันบน:

The Tale Of Line | Pongnoi Community Art Space | อาทิตย์, 07. กุมภาพันธ์ 2106

นิทรรศการ วาดเส้น The Tale Of Line
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2557
******* เปิดนิทรรศการวัน อังคาร ที่ 8 กรกฎาคม 2557 ***** * *
โดย
วันเอก จันทรทิพย์
สรพงษ์ สีชมพู
เพิ่มพูน พวงสุวรรณ
จามจุรี สุขตุ้ย
พระวิจิตร (ฐานุตตโร)
อาจารย์ประเทือง ดวงประทีป


...........................................................................
โดย โป่งน้อยได้จัดกิจกรรม ศิลปะกับชุมชน ในช่วง 4 เดือน ที่ผ่านมา มีกิจกรรมศิลปะทุก วันอังคาร ถึง วันพฤหัสบดี จากระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ร่วมกิจกรรมมีพัฒนาทางด้านศิลปะและความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้
จึงได้จัดนิทรรศการศิลปะครั้งนี้ โดยมีผลงานจากทีมงานที่จัดทำกิจกรรมศิลปะของโป่งน้อย และผลงานศิลปะจากผู้ที่มาเรียนรู้ และร่วมกิจกรรม ณ โป่งน้อย อาร์ตสเปซ